Flere gode ting

Kan man få for meget godt historie? Nej, vel. Nedenfor ses en række opgaver og aktiviteter, som kan bruges direkte i din historieundervisning. Fx. skal eleverne undersøge hvad historie er og designe deres eget museum. 

Opgaven er beregnet til 3.-4. klassetrin, men alle er velkomne til at se nærmere. 

Julegaver og leg gennem tiden. 

Denne opgave er nok mest relevant i tiden op til jul, eftersom den tager udgangspunkt i julegaver. Udgangspunktet er en side i Illums julekatalog fra 1901. Her kan ses hvilket legetøj elevernes tipoldeforældre kunne ønske sig. Herefter skal eleverne lave interviews med deres forældre for at høre hvilke gaver de fik. Ellers inddrages den nyeste legeforskning, ligesom der skal fremstilles et julekatalog anno 2101! Til elevopgaven er også et lærerark, hvor der er supplerede viden og relevante links.  

Et stamtræ er et godt udgangspunkt til, at arbejde med "Familie og fællesskaber", som er ét af de første områder i grundskolens historieundervisning. 

Den første opgave i 3. klasse. 

I 3. klasse er der et nyt fag på skemaet. Historie! Kan det blive bedre? Næppe.

Denne opgave hedder "Din, min og vores historie". Den er tiltænkt som den første historieopgave en elev møder. Den tager udgangspunkt i elevens egen familie jf. kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhængs-forståelse”. Til opgaven findes også et lille lærerark, som bl.a. kan gøre dig klogere på, hvorfor denne familie-hyggeopgave er oplagt at starte historieundervisningen med.