Reformationen

Da den tyske munk Martin Luther (1483-1546) i 1517 opslog sine 95 teser med en grundlæggende kritik af den katolske kirke, blev dette startskuddet til en splittelse af kirken. Luther hævdende, at ethvert menneske stod direkte overfor Gud, og frelsen ikke kunne opnås ved bod og aflad, men kun ved troen på Guds nåde. 

I 1536 blev Reformationen indført i Danmark, der hermed fik en fyrstekirke, dvs. at kongen (staten) var kirkens overhoved. Selvom selve trosskiftet forløb forholdsvis fredeligt skete det efter en blodig borgerkrig, Grevens Fejde. Her kæmpede bønder mod adlen - og tabte stort! 

Opgaven starter i med en vaskeægte "true crime"! Der fundet en massegrav midt i Aalborg! Dog viser det sig svært at finde vidner til forbrydelsen...

Skipper Clement –Reformationens helt eller skurk?

Lad det være sagt med det samme. Dette forløb handler ikke meget om Luther - også alligevel. For inden Christian d. 3. kunne indføre protestantismen i Danmark var gået en grusom borgerkrig, hvor bl.a. bønder sloges mod adelsfolk. Grevens Fejde bliver denne borgerkrig kaldt og Danmarks svar på Braveheart, Skipper Clement, skabte panik blandt adlen. Se selv mere i elevhæftet og husk også at downloade en enkelt side lærervejledning.

BEMÆRK: Ved at scanne QR-koden på forsiden kan du og eleverne se en video, hvor teksten oplæses.