Grundloven 1849

Folkestyret og demokratiet med dets rettigheder og pligter har eksisteret så længe i Danmark, at denne styreform for mange elever er en selvfølge, som de ikke behøver at interessere sig for eller bekymre sig om. I historisk perspektiv er folkestyre og demokratiske rettigheder noget, folk har arbejdet for og kæmpet for at indføre, bevare og udvikle. Det er væsentligt, at eleverne bliver bevidste herom.

Selvom Grundloven kom i 1849 har den stadig en enorm indflydelse - også for eleverne i dag.

Grundloven 1849 - og i dag

Denne opgave er oplagt også at bruge i samfundsfag. Opgaven tager udgangspunkt i hvorfor en enevældig konge dog ville dele magten med folket? Herefter skal der arbejdes med hvad der står i Grundloven i forhold til forskellige case-opgaver fra nutiden. Sidst, men ikke mindst, skal der undersøges hvor disse friheds- og lighedstanker kom fra. Til opgaven findes også lærerark med baggrundsviden, facitliste og en ekstra kildeopgave.