Kalmarunionen

Margrete 1.s far, Valdemar Atterdag fik i løbet af 1300-tallet gensamlet Danmark, da ellers i en periode havde været pantsat til forskellige udenlandske stormænd. Herefter gik det fra bedre til godt for landet som Margrete d. 1. regerede. Kulminationen for hendes regeringsperiode var i 1397. Her underskrev Erik af Pommern, Margretes adoptivsøn,  Kalmarunionen,  Danmark, Norge og Sverige fik fælles konge, fælles udenrigs- og forsvarspolitik, borgerne kunne frit købe ejendom i de tre lande, men landene forblev selvstændige med hvert sit rigsråd.     

Margrete d. 1. gik på under 35 år fra at være barnebrud til at blive Nordens dronning - ganske imponerende. 

Fra barnebrud til Nordens dronning

Lad det være sagt med det samme. Jeg er fuldstændig vild med Margrete! Gift som 10-årig, bo i et andet land end sine forældre også ende som hele Nordens hersker. Det fortjener mindst en opgave. Her skal eleverne starte med at sammenligne deres egen tid med middelalderens tankemåde ift. giftemål og barnets tarv. Herefter arbejdes der med kilder. Bl.a. skal eleverne radiotransmittere fra Kalmar Slot, hvor adoptivsønnen Erik krones som den første konge i Kalmarunionen. Sidst, men ikke mindst, skal der ses nærmere på Margretes gyldne kjole, som de sata.... svenskere har tyvstålet! 

lærerarket findes baggrundsviden og link til tv-udsendelse, youtubeklip og et yderst kontrafaktisk indslag omhandlende Margrethes brug af smartphone...

Nederst på elevsiderne er en QR-kode. Scannes denne dukker en video op og teksten bliver oplæst.  

Margretes far 

Det er svært at forestille sig, men i en otteårig periode fandtes Danmark ikke. Tiden fra 1332-1340 må være nationens absolutte lavpunkt, men så kom der en Atterdag...  Elevteksten starter netop med denne periode, men ellers er fokus på Valdemar Atterdag brutale angreb på byen Visby på Gotland. Der skal arbejdes med historieskrivning, kildearbejde og ikke mindst historiebrug - for kan det virkelig passe, at et supermarked på den svenske ø er opkaldt efter denne danske konge? Til hele herligheden findes også et lærerark  med bl.a. links og gode forslag til tv-udsendelser.