Ertebøllekulturen

For omkring 15.000 år siden begyndte de første jægere at følge rensdyrflokkene ind i det område, vi i dag kalder Danmark. Vi har ganske få spor fra denne tid. Bl.a. har man ved Slotseng i Sønderjylland fundet bearbejdede rensdyrknogler, som blev brugt som jagtvåben. Disse og andre fund ved de nærliggende bopladser ved Jels og bopladser ved Sølbjerg på Lolland kan dateres til cirka 12.100 f.v.t. De er dermed de ældste sikre spor efter mennesker i Danmark. De første flintønsker stammer fra den såkaldte Maglemosekultur (8.700 – 6.800 f.v.t.). Det var også her, at de første hunde blev brugt til jagt. Desuden viser fiskekroge af kronhjortetakker og fiskespyd, at der er tale om en højtudviklet fisketeknik.

Under Ertebøllekulturen (5.400 – 3900 f.v.t.) begyndte konturerne af det Danmark, vi kender i dag. De gunstige klima- og naturforhold i det meste af denne periode skabte grundlag for en befolkningsstigning. Mange forskere anser denne befolkningsvækst som en af årsagerne til, at man begyndte at dyrke jorden og holde husdyr. Man fortsætter som jæger-, fisker- og samlere og boede stadig næsten udelukkende ved kysten. Her havde man samlet sig i små bofællesskaber. Det vigtigste spor er nogle enorme dynger af bl.a. østersskaller, fiskeben og dyreknogler, som bl.a. kan ses i området omkring Ertebølle i Himmerland.

Flemming Baus tegning "Rensdyrs-jægerne" er udgangspunktet i denne opgave.

Rensdyrjægerne

De første mennesker i Danmark var ikke Adam og Eva, men derimod rensdyrjægere. Vi er i tiden fra før Ertebølle og lang tid før der var noget der hed Danmark. I opgaven skal der både fanges ord og reflekteres over, hvordan det mon var at være rensdyrsjæger. Til opgaven findes også et lærerark med bl.a. link til tv-udsendelsen som skal bruges i forbindelse med undervisningen.