Stormen på Bastillen

Den 14. juli 1789 erobrede parisiske borgere Bastillen. Stormen på Bastillen blev senere defineret som begyndelsen på Den franske Revolution og fik som følge heraf tillagt stor symbolsk betydning. Den 14. juli er således den franske nationaldag. 

Du kan med fordel printe det 16-siders store elevhæfte ud i A3 og lave et lille hæfte. Det kan faktisk ende med at se meget godt ud...

Stormen på Bastillen - fra konge til kaos

Med elevhæftet i hånden kan de ældste af grundskolens elever blive klogere på tiden før-under og efter "Stormen op Bastillen". På forsiden af elevhæftet findes en QR-kode. Scannes denne bliver teksten læst højt. 

De sidste fire sider indeholder forskellige kildeopgaver, hvor der også kan perspektiveres til "andre storme", fx. på Kongressen i Washington i 2021. Dette kan der læses meget mere om i lærerarket. Sidste ark i er Det store overblik. Dette kan bruges til at understøtte forståelsen af læsningen.